Urszula Janoszuk


open

Urszula Janoszuk, Polska

“Vilnius Post Sovieticus: AUTOPREZENTACJA”

To próba pokonania postępującej amnezji wybiórczej obejmującej sowiecki etap w historii Wilna. Bazuje na autorskich fotografiach wykonanych metodą analogową na czarno-białej kliszy. Poddane zostały obróbce graficznej opartej na technice fotomontażu, posiadającego bogatą tradycję w sowietyzmie. Materiały użyte w tym procesie to wyekstrahowana z propagandowego plakatu faktura w kolorze czerwonym oraz pięść – symbol władzy i dominacji, gest dzierżenia młota, ale i bezradnego chwytania za kraty. Projekt opiera się na napięciu historia-przeszłość-teraźniejszość, pokazując przeplatające się granice historycznej architektury, dawnego sowietyzmu i dzisiejszego życia. Wilno Postsowieckie prezentuje się przed nami poprzez działanie, symbolizowane zaciśniętą pięścią i wyzierającą spomiędzy czerwienią.

BIO:
Studentka trzeciego roku kierunku „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego pisze licencjat na temat polskiego kolażu i fotomontażu pod opieką prof. Marii Poprzęckiej. Praktykująca kolażystka, pasjonatka analogowej fotografii oraz autorka bloga www.u-literatki.pl, na którym propaguje wiedzę o kolażu. Miłośniczka sztuki nowoczesnej, literatury klasycznej oraz architektury.