WPD logo

Warsaw Photo Days 2013
Warsaw Photo Days 4-31.10.2013

Wystawy

Sarah Maple Lollipop

W Programie Głównym zaprezentowane zostaną trzy wystawy zbiorowe.>

Sympozjum

Krzysztof Pijarski - Jerzy Lewczynski-Krzysztof Pijarski. Gra w Archiwum - 2011

Celem będzie zbadanie, opisanie i „pokazanie" wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli, „pokazanie" pracy wyobraźni i umysłu krytycznego.>

OPEN

Tematem są szeroko rozumiane „Zderzenia". Zaprezentowanych zostanie 6 projektów wyłonionych spośród ponad 600 zgłoszeń z całego świata.>

FOTOKASTY

Wybór i przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat >